Til hovedinnhold

Dette gjelder tilfeller hvor arbeidstakere ansatt i norsk tilsluttet virksomhet har utført arbeid for virksomheten i andre land innenfor EØS-området. Under slikt arbeid har de ikke vært regnet som omfattet av Fellesordningen, med mindre virksomheten har søkt om at ansatte i utlandet skal være omfattet.

Fellesordningens styre har besluttet at saker hvor et avslag kan ha vært i strid med EØS-retten, skal gjenopptas. Dette gjelder saker fra 2011 og fremover. Fellesordningen kommer ikke til å påberope seg foreldelse i noen av disse sakene. Totalt er det inntil 50 saker som skal vurderes på nytt. Det understrekes at øvrige vilkår fortsatt må innfris.

Fellesordningen vil kontakte de søkere som får fornyet vurdering av sin søknad.

Fellesordningen viser også til revidert regelverk for arbeidstakere som utfører arbeid utenlands. Er du arbeidstaker i tilsluttet foretak og utfører arbeid for dette foretaket, vil du ikke lenger miste ansiennitet i ordningen som følge av at arbeidet utføres utenlands. Problemstillingen gjengitt over er derfor ikke aktuell for søknader med uttakstidspunkt 1. juli 2022 eller senere.