Til hovedinnhold

Fellesordningens styre vil fra 1. januar 2023 bestå av 7 medlemmer. Stemmene blir fordelt mellom medlemmene på en måte som opprettholder likevekt mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene.

Dette vil ikke ha betydning for bedriftenes tilslutning til Fellesordningen.