Til hovedinnhold

Omleggingen av PTS hever pensjonsalderen for deler av arbeidstakerne til sjøs, noe som fører til at disse nå vil kunne bli omfattet av AFP i privat sektor.

Hurtigbåtforbundet og Kystrederiene har som følge av dette søkt om å bli deltakere i Fellesordningen for AFP. Deltakelsen er forankret ved vedtekstendring hos Fellesordningen for AFP.