Til hovedinnhold

Hva skjer med AFP ved streik?

Å bli tatt ut i  lovlig arbeidskonflikt/streik har ingen konsekvenser for din mulighet til å kvalifisere til AFP.

Arbeidstakere som er tatt ut i lovlig arbeidskonflikt, i henhold til arbeidstvistloven, anses for å være ansatt og reell arbeidstaker etter AFP-vedtektene § 3-2 i den tid de er tatt ut i streik.»