Til hovedinnhold
Endring fra 1. oktober 2022

Fra 1. oktober 2022 har Fellesordningen for AFP begrenset tilgang til data fra Folkeregisteret, hvilket innebærer at vi ikke lenger har tilgang til visse personopplysninger.

Endringen påvirker opplysningene til ansatte der informasjonen om navn og fødselsnummer først ble innrapportert etter 30.09.2022. Eksempelvis vil nyansatte eller ansatte der opplysningene har blitt endret etter 30.09.2022 (f.eks. nytt navn) fremkomme med kun fødselsdato i vedleggsbrevene.

Vi gjør oppmerksom på at nyansatte kun vil fremkomme med fødselsdato dersom arbeidsforholdet er innrapportert etter 01.10.2022. Dette gjelder også når tiltredelsesdatoen er før 01.10.2022.