Til hovedinnhold
Bakgrunn for endringen

Bakgrunnen for denne endringen er at partene i tariffoppgjøret 2019 ble enige om at Sluttvederlagsordningen skal stenges, og at ordningen skal legges ned ved årsskiftet 2021/2022. Sluttvederlagsordningen har frem til nå stått for fakturering av premie til partenes OU-fond. Ettersom Sluttvederlagsordningen legges ned, vil faktura for OU-premie fra og med 1. kvartal 2021 komme fra OU-samordningen.

Premie og premiemodell

I forbindelse med oppstart av OU-samordningen, flytter vi faktureringstidspunktet én måned, slik at faktura for 1. kvartal vil ta utgangspunkt i antall ansatte innrapportert i Aa-registeret siste dag i henholdsvis januar, februar og mars. Faktura sendes da normalt ut i siste halvdel i april. Tilsvarende logikk vil gjelde for etterfølgende kvartaler.

Premie til OU-samordningen faktureres som en kronesats basert på ansattes ukentlige arbeidstid. Premiesatsen forblir uendret og vil stå oppgitt på fakturaene fra OU-samordningen.

Praktiske opplysninger

Som følge av at OU-samordningen overtar faktureringen av OU-premier, skal OU-premiene innbetales til et nytt bankkontonummer. Opplysningene om ny fakturainformasjon vil stå oppgitt på fakturaen fra OU-samordningen.

Fellesordningen for AFP vil administrere OU-samordningen, og spørsmål omkring OU-samordningen eller OU-premie vil bli besvart av Fellesordningen.