Til hovedinnhold
Endring fra 1. januar 2023

Sliterordningens styre har vedtatt å endre toleransebeløpet for slitertillegg fra 15 000 kroner til 28 000 kroner. Endringen vil gjelde fra og med kalenderåret 2023.

Toleransebeløpet er den brutto arbeidsinntekt en mottaker av slitertillegg kan motta i løpet av et kalenderår, før retten til slitertillegg faller bort. Denne endringen betyr at mottakere av slitertillegg, fra og med kalenderåret 2023, kan ha en brutto arbeidsinntekt på inntil 28 000 kroner.

Sliterordningens styre har også besluttet at det skal foretas en årlig regulering av toleransebeløpet.

Regel

Regler om slitertillegg fra Sliterordningen § 9-1 (1) har bestemmelser om toleransebeløpet.

Denne paragrafen vil fra 1. januar 2023 lyde:

(1) Rett til slitertillegg under utbetaling faller bort dersom arbeidstakeren i løpet av et kalenderår mottar brutto arbeidsinntekt som overstiger kr 28.000 (toleransebeløp). Betalingen av slitertillegg opphører måneden etter at toleransebeløpet på kr 28.000 er overskredet.

SO Spekter

For SO Spekter endres Regler om slitertillegg fra SO Spekter tilsvarende som Regler om slitertillegg fra Sliterordningen. Dette vil si at toleransebeløpet for slitertillegget fra SO Spekter også endres til 28 000 kroner.