Til hovedinnhold
Premie for Fellesordningen

For Fellesordningen for AFP er årspremien i 2021 satt til 2,5 prosent av innberettet lønn. Det betyr at satsen er uendret fra 2020. Premie beregnes av den delen av lønnsutbetalingene til den enkelte som ligger mellom 1 G og 7,1 G, og kun for ansatte i aldersgruppen 13 til 61 år. Hvilke lønnselementer som inngår i premiegrunnlaget fremgår i vedtektenes vedlegg 7. Premie faktureres kvartalsvis. Her finner du mer informasjon om premie til Fellesordningen for AFP.

 

Premie for Sliterordningen

For Sliterordningen er premiesatsen den samme som gjaldt for Sluttvederlagsordningen til og med 2018. Denne utgjør en timesats per ansatt basert på arbeidstid per uke og utgjør 20 kroner per måned for en fulltidsansatt. Se full oversikt over satsene på www.sliterordningen.no 

OU-premie

I tillegg fakturerer OU-samordningen premie til O/U-fondene. Denne premien utgjør også en timesats per ansatt basert på arbeidstid per uke og er 46 kroner per måned for en fulltidsansatt. Full oversikt over satsene finner du her.