Til hovedinnhold
Toleransebeløp

Sliterordningens styre har vedtatt å endre toleransebeløpet for slitertillegg fra 28 000 kroner til 30 000 kroner. Endringen vil gjelde fra og med kalenderåret 2024.

Toleransebeløpet er den brutto arbeidsinntekt en mottaker av slitertillegg kan motta i løpet av et kalenderår, før retten til slitertillegg faller bort. Denne endringen betyr at mottakere av slitertillegg, fra og med kalenderåret 2024, kan ha en brutto arbeidsinntekt på inntil 30 000 kroner.

Toleransebeløpet er gjenstand for en årlig regulering.

Regel

Regler om slitertillegg fra Sliterordningen § 9-1 (1) har bestemmelser om toleransebeløpet.


Denne paragrafen vil fra og med 1. januar 2024 lyde:

(1) Rett til slitertillegg under utbetaling faller bort dersom arbeidstakeren i løpet av et kalenderår mottar brutto arbeidsinntekt som overstiger kr 30.000 (toleransebeløp). Betalingen av slitertillegg opphører måneden etter at toleransebeløpet på kr 30.000 er overskredet.

SO Spekter

For SO Spekter endres Regler om slitertillegg fra SO Spekter tilsvarende.