Til hovedinnhold

Fellesordningen har blitt orientert om at arbeids- og inkluderingsbedrifter som følge av pålegg fra NAV må organisere arbeidsmarkedstiltak i eget selskap innen 1. januar 2022 og derfor må reorganisere virksomheten til et konsern.

For at arbeids- og inkluderingsbedriftene skal ha tid til å innordne organiseringen av virksomheten slik at dette er i henhold til Fellesordningen vedtekter, har Fellesordningen styre fattet et midlertidig unntak for konsernintern utleie for arbeids- og inkluderingsbedrifter. Unntaket medfører at konsernintern utleie som står i sammenheng med offentlige krav til organisering av arbeids- og inkluderingsbedrifter ikke skal være til hinder for at arbeidstaker anses som ansatt og reell arbeidstaker i bedriften denne leies ut fra. Unntaket er gjeldende fra 21. desember 2021 til 31. mai 2023.