Til hovedinnhold
Årsrapporter

Under fremkommer årsrapportene til ordningene. Årsrapportene til Fellesordningen for AFP går tilbake til 2009. For Sliterordningen fremkommer årsrapporter tilbake til ordningens opprettelse 2019. OU-samordningen ble opprettet i 2021, og det foreligger per dags dato ingen årsrapport for denne ordningen.