Organisasjoner

Partene i ordningen

Arbeidsgiverforeninger:
Finans Norge

Arbeidstakerorganisasjoner:
Samtlige forbund innenfor LO som er part i tariffavtale i privat sektor, samt LO Stat.
Samtlige forbund innenfor YS som er part i tariffavtale i privat sektor, samt YS Spekter.