Til hovedinnhold
Om ordningen

Sluttvederlagsordningen var en tariff-festet ordning og inngikk i tariffavtalene som et bilag. Den første Sluttvederlagsavtalen ble inngått i tariffoppgjøret i 1966. Hensikten var å bygge opp et fond slik at eldre arbeidstakere som mistet arbeidet som følge av konkurs, nedbemanning eller egen sykdom, kunne få et økonomisk vederlag til å avhjelpe en vanskelig situasjon. Ytelsen tok form som en engangsutbetaling.

 

Avvikling av ordningen

I lønnsoppgjøret 2018 ble det vedtatt at Sluttvederlagsordningen skulle avvikles. Ordningen ble avviklet 31. desember 2022.