Til hovedinnhold
Samtidig med alderspensjon fra folketrygden

Du søker om alderspensjon i folketrygden og AFP i privat sektor på www.nav.no . Her søker du om alderspensjon og AFP i samme søknadsskjema. Hvis du søker digitalt , vil du vanligvis få kortere saksbehandlingstid.

Trenger du hjelp til å fylle ut digital søknad, kan du kontakte NAV på telefon 55 55 33 34.

Dersom du ikke kan benytte digital søknad, må du fylle ut søknad om alderspensjon på nav.no som du må skrive ut og sende i posten. Du må også sende egen søknad om AFP i posten

Etter innvilget alderspensjon fra folketrygden

Har du allerede startet uttak av alderspensjon, da må du sende egen søknad om AFP i posten. 

Viktig å huske på når du skal søke om AFP

  • Slutter du i jobben før ønsket uttakstidspunkt kan du miste retten til AFP
  • Du kan tidligst søke 4 måneder før ønsket uttak
  • Du kan ikke søke tilbake i tid
  • Ved å søke elektronisk forkortes normalt tiden det tar før du får svar

Søk AFP

Den enkleste måten å søke om AFP er å søke samtidig som du søker om alderspensjon fra folketrygden. Dette gjøres via søknadsskjema hos NAV.

Søk om AFP