Til hovedinnhold

Søk slitertillegg

Søknadsprosess

Du kan søke om slitertillegg gjennom "Min side"-løsningen.
Uttakstidspunktet for slitertillegg må være den 1. i måneden. Du kan tidligst søke uttak fra samme tidspunkt som du søker uttak av AFP. Det er ikke mulig å søke om uttak med tilbakevirkende kraft. Dette vil si at når du søker om slitertillegg, må uttakstidspunktet ligge fremover i tid.

På "Min side" kan du se status på din søknad om slitertillegg og sende inn ytterligere dokumentasjon.

Skatteoppgjør

For at vi skal kunne behandle din søknad trenger vi opplysninger fra dine skatteoppgjør for de tre siste årene før uttakstidspunktet.

Logg deg inn på Altinn for å laste ned skatteoppgjørene før du starter søknadsprosessen. Disse skal legges ved søknaden.

I noen tilfeller vil ikke siste års skatteoppgjør være tilgjengelig på søknadstidspunktet. For eksempel, dersom du i desember 2022 søker om slitertillegg med uttakstidspunkt 1. februar 2023, vil du måtte legge ved skatteoppgjør for de tre siste årene: 2020, 2021 og 2022. Ettersom skatteoppgjøret for 2022 ikke er tilgjengelig på søknadstidspunktet, må dette ettersendes så snart det er tilgjengelig.

Behandlingstid

Søknader vil ikke bli behandlet før skatteoppgjørene for de tre siste kalenderårene før ønsket uttakstidspunkt er gjort tilgjengelig. Det må derfor påregnes noe tid fra søknadstidspunktet til søknaden er ferdig behandlet. Dersom søknaden innvilges, vil slitertillegget etterbetales fra uttakstidspunktet som fremkommer i søknaden.

Søknad på papir

Det enkleste er å søke om slitertillegg elektronisk gjennom "Min side"-løsningen. Hvis du av ulike grunner har behov for papirskjema, finner du dette ved å trykke på lenken under.

Papirskjema slitertillegg