Til hovedinnhold
Uttak før 67 år garantipensjonsnivået

AFP er et påslag til alderspensjon. Ønsker du å ta ut AFP må du samtidig ta ut alderspensjon fra folketrygden. AFP blir derfor ofte omtalt som et påslag til folketrygden. Alderspensjon fra folketrygden og AFP ytes tidligst fra og med den 1. i måneden etter fylte 62 år. En forutsetning for å ta ut alderspensjon fra folketrygden før fylte 67 år  er at pensjonen ved 67 år overstiger et visst minstenivå. Det betyr at om du ikke har høy nok opptjening til å ta ut alderspensjon fra folketrygden før 67 år, vil du heller ikke kunne ta ut AFP før 67 år.

AFP-ytelsen teller med

Når NAV beregner om du oppfyller garantipensjonsnivået, legges verdien av AFP til, dersom du har rett til AFP. Det gjør at AFP-ytelsen hjelper personer med lav opptjening til å kunne ta ut pensjon tidligere enn om de ikke hadde hatt rett til AFP.

Spørsmål om folketrygden rettes til NAV

Dersom du lurer på om du oppfyller garantipensjonsnivået, og vil vite hvor mye du får i pensjon, kan du logge inn på NAVs pensjonskalkulator Din pensjon , eller ringe NAVs kontaktsenter for pensjon på telefon 55 55 33 34.

Nav beregner og utbetaler AFP

Det er Fellesordningen som behandler søknader om AFP. Ytelsens størrelse beregnes derimot av NAV, ut fra samme grunnlag som ny folketrygd (for AFP stopper opptjeningen ved 62 år). Det vil si at en arbeidstaker som kun har vært ansatt i en bedrift med tariffavtale i for eksempel ti år, får AFP beregnet på bakgrunn av alle yrkesaktive år frem til 62 år, ikke bare de ti årene vedkommende har jobbet i en AFP-bedrift.

NAV utbetaler AFP sammen med pensjon fra Folketrygden.

NAVs kontaktinformasjon

Telefon: 55 55 33 34
(hverdager kl. 09- 15)

Nav.no 

Pensjonskalkulator