Til hovedinnhold
Andre AFP-ordninger

Det finnes forskjellige AFP-ordninger i offentlig og privat sektor. Du kan kun motta AFP fra én av disse ordningene. Har du mottatt offentlig AFP (statlig eller kommunal), kan du ikke motta privat AFP fra Fellesordningen.

Vær oppmerksom på at offentlig og privat AFP er to svært forskjellige ordninger med ulikt regelverk. 

Offentlig AFP

Offentlig AFP er forskjellige fra AFP i privat sektor. Til tross for like navn, er det to svært forskjellige ordninger.

Les mer om offentlig AFP