Til hovedinnhold
Krav til lønn inneværende år

For å kunne starte uttak av AFP, må du på uttakstidspunktet ha en pensjonsgivende månedsinntekt som omregnet til årsinntekt utgjør mer enn 1 G (124 028 kr pr. 1. mai 2024).

Ønsker du for eksempel å starte uttak av AFP i februar, må du i januar ha en månedsinntekt som ganget med 12 (antall måneder i året), vil overstige 1 G. 

Krav til lønn foregående år

Det stilles i tillegg krav til at du i det foregående inntektsåret hadde en inntekt på over gjennomsnittlig grunnbeløp for dette året (109 784 kr. for 2022).

Grunnbeløpet i folketrygden (G)

Grunnbeløpet i folketrygden (G) justeres 1. mai hvert år, og blir fastsatt etter trygdeoppgjøret.

Les mer om grunnbeløpet i folketrygden