Til hovedinnhold
Hovedregel

Hovedregelen for uttakstidspunktet for AFP er at du ved uttakstidspunktet og de tre foregående årene har arbeidet i minst 20% stilling i tilsluttet foretak. Er du mer enn 80% sykmeldt eller ufør, oppfyller du i utgangspunktet ikke vilkåret om å være reell arbeidstaker i minst 20% stilling på uttakstidspunktet og i den forutgående treårsperioden.

26 uker uten jobb

I løpet av de tre siste årene før uttak av AFP er det mulig å ha 26 uker hvor man ikke oppfyller kravet om å arbeide i minst 20% stilling i tilsluttet foretak, uavhengig av årsak, forutsatt at det ikke er i slutten eller begynnelsen av treårsperioden.

Ved mottatte ytelser fra NAV

Ved mottak av sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, tidsbegrenset uførestønad, rehabiliteringspenger og/eller attføringspenger utvides perioden man kan stå uten jobb i treårsperioden med 78 uker, det kreves da heller ikke at arbeidet gjenopptas. Ved mottak av overnevnte ytelser kan man dermed ha inntil 104 uker (26 + 78) i løpet av treårsperioden hvor man ikke oppfyller kravet om å arbeide i minst 20% stilling i tilsluttet foretak, disse ukene kan være i begynnelsen eller slutten av treårsperioden.

I perioden du er fraværende, må du beholde ansettelsesforholdet i en tilsluttet bedrift.

Særlig for arbeidstakere født før 1. mars 1955

Utvidelsen av perioden ved mottak av ytelser fra NAV utgjør kun 26 uker for søkere født før 1. mars 1955. Disse søkerne kan ved mottak av ytelsene nevnt ovenfor kun ha inntil 52 uker (26 + 26) i løpet av treårsperioden hvor de ikke oppfyller vilkåret om å være reell arbeidstaker i 20% stilling.

Eksempel

Harald fyller 62 år den 17. august 2022 og ønsker å ta ut AFP fra 1. september 2022. Treårsperioden regnes her fra 1 september 2019 til 1. september 2022. Han har vært 100 % sykemeldt siden 5. juni 2021, og har gått over på arbeidsavklaringspenger. Han kommer ikke tilbake i jobb. Han kan likevel ta ut AFP fra 1. september 2022 da han ikke overstiger 104 uker med sykefravær.