Til hovedinnhold
Uføretrygd etter fylte 62 år

Uføretrygd kan ikke kombineres med AFP.

Hvis du mottar, eller har mottatt, uføretrygd fra NAV (helt eller delvis) etter du har fylt 62 år, kan du ikke få AFP. Ønsker du å søke om AFP, må du derfor si fra deg uføretrygden før fylte 62 år.

Arbeids- og sosialdepartementet har i brev til Fellesordningen for AFP opplyst at arbeidstaker som søker AFP fra fylte 62 år, kan motta uføretrygd den måneden de fyller 62 år, uten å miste retten til AFP.

Vi anbefaler uansett alle som er i denne situasjonen å kontakte NAV for veiledning. 

Hva lønner seg for meg?

Det er NAV som beregner både hvor mye du eventuelt vil få i AFP, og i uføretrygd. Du må derfor ta kontakt med NAV for å få hjelp til å beregne hva som lønner seg for deg av uføretrygd eller AFP.

Viktig å merke seg

Hvis du nærmer deg 62-årsdagen og mottar uføretrygd fra NAV, må du ta kontakt med NAV  for veiledning hvis du vurderer å ta ut AFP.