Til hovedinnhold

Foretaksendring

Virkning av foretaksendring

Ved virksomhetsoverdragelser som faller inn under arbeidsmiljøloven kapittel 16 (herunder fusjoner), blir den overtakende bedriften tilsluttet Fellesordningen med plikt til å betale premie med mindre bedriften benytter sin rett til å reservere seg innen tre uker, jf arbeidsmiljøloven § 16–2.

Ved foretaksendring som faller utenfor arbeidsmiljøloven kapittel 16, vil premieplikten etter en konkret vurdering kunne opphøre for det overdragende foretaket for de arbeidstakere som overføres som ledd i foretaksendringen.
 
Gir arbeidsgiverorganisasjonen, eller ved direkteavtale arbeidstakerorganisasjonen, melding til Fellesordningen om at det overtakende foretaket ikke skal være part i tariffavtalen som det overdragende foretaket var bundet av og det overdragende foretaket har registrert opphøret av arbeidsforholdene i Arbeidsgiver– og arbeidstakerregisteret, vil plikten til å betale premie for de arbeidstakere som overføres, i utgangspunktet opphøre. Arbeidstakernes rett til AFP opphører i så fall på gjennomføringstidspunktet for foretaksendringen.

Meldeplikt

Ved foretaksendring har bedriften meldeplikt til Fellesordningen.

Les mer om meldeplikten