Til hovedinnhold
Tilslutning til AFP-ordningen

En bedrift kan være bundet av tariffavtale med AFP-bilag enten ved avtale inngått mellom en landsomfattende arbeidstakerorganisasjon og en landsomfattende arbeidsgiverorganisasjon, eller gjennom en direkteavtale mellom bedriften og en landsdekkende arbeidstakerorganisasjon.

Opprettelse av en tariffavtale med AFP–bilag forutsetter derfor at det er ansatte i bedriften som er organisert i en landsomfattende arbeidstakerorganisasjon. Er en landsomfattende arbeidsgiverorganisasjon part i tariffavtalen, skal arbeidsgiverorganisasjonen blant annet sende kopi av de dokumenter som viser bedriftens inngåelse av tariffavtalen til Fellesordningen for AFP. Ved direkteavtale påligger det arbeidstakerorganisasjonen å sende slik dokumentasjon til Fellesordningen.

Bedriften blir tilsluttet Fellesordningen fra det tidspunktet tariffavtale som omfatter AFP–dekning trer i kraft.

Viktig å huske på

  • Uten tariffavtale, ingen AFP.
  • Når en bedrift er tilsluttet Fellesordningen omfattes i utgangspunktet alle ansatte.
  • Tilslutningen gjelder kun de delene av foretaket som tariffavtalen er gjort gjeldende for.