Til hovedinnhold
Oppsigelse av tariffavtale

Bedrifter kan som hovedregel ikke tre ut av Fellesordningen før tariffperioden har løpt ut. Frem til dette tidspunktet må bedriften betale premier, og arbeidstakere i bedriften er omfattet av ordningen. Dette gjelder selv om bedriften ikke lenger har ansatte som er organisert i arbeidstakerorganisasjonene som er part i tariffavtalen.

Bedriften bør se til at det oppnås enighet mellom begge parter til tariffavtalen om at tariffbindingen opphører ved tariffavtalens avtalte utløpstidspunkt. I motsatt fall vil det kunne være usikkert om bedriften fremdeles er bundet av tariffavtalen på grunn av avtalens ettervirkning. I slike tilfeller kan bedriften fortsatt bli betraktet som tilsluttet Fellesordningen.

Meldeplikt for organisasjonene

Etter oppsigelse av tariffavtalen skal arbeidsgiverorganisasjonen gi skriftlig melding om en bedrifts uttreden av Fellesordningen. Ved direkteavtale skal arbeidstakerorganisasjonen gi slik melding. I meldingen skal organisasjonen opplyse om tidspunktet den avtalte tariffperioden løper ut.

Meldeplikt

Ved uttreden fra ordningen har bedriften meldeplikt overfor både Fellesordningen og arbeidslivsorganisasjonene.

Les mer om meldeplikt