Til hovedinnhold
Formål

OU-samordningens formål er å fordele økonomiske midler til OU-fond (opplysnings- og utviklingsfond) som er etablert av organisasjoner i norsk arbeidsliv. OU- samordningen harmoniserer administrasjonen av bestemmelser om OU-fond i partenes og deltakernes tariffavtaler.   

Premiemodell

Det er etablert en forenklet innkrevingsmodell hvor antall ansatte som skal være gjenstand for premieberegningen fastsettes ut fra opplysningene bedriften har gitt til Aa-registeret med følgende gruppeinndeling:

  • Gruppe 1: F.o.m. 0 t/uke inntil 20 t/uke
  • Gruppe 2: F.o.m. 20 t/uke inntil 30 t/uke
  • Gruppe 3: F.o.m. 30 t/uke og derover.
Premiesats

Bedriftene innbetaler hvert kvartal etterskuddsvis premie etter følgende satser pr. måned:

  • Gruppe 1: kr. 17
  • Gruppe 2: kr. 27
  • Gruppe 3: kr. 46

Premiekategorier

Arbeidstid pr. uke

Premiesats

1

0-19 timer

Kr. 17

2

20-29 timer

Kr. 27

3

Mer enn 30 timer

Kr. 46

Premieplikt til OU-samordningen

Bedriftenes premieplikt til OU-samordningen følger av tariffavtalen bedriften er omfattet av. Kun bedrifter omfattet av en tariffavtale med OU-samordningens parter og/eller deltakere skal betale OU-premie til OU-samordningen. Tariffavtalen må også inneholde en OU-avtale.

Du kan lese OU-avtalen mellom LO og NHO ved å trykke på lenken under.

OU-avtale mellom LO og NHO

Protokoll om premie til OU-samordningen