Til hovedinnhold
OU-samordningens oppgaver og formål

OU-samordningen krever inn OU-premier fra bedrifter tilsluttet ordningen. Ordningens formål er å fordele disse økonomiske midlene til opplysnings- og utviklingsfond (OU-fond) som er etablert av organisasjoner i norsk arbeidsliv. OU-fondene gjennomfører eller støtter tiltak for å fremme opplysning og utdanning i norsk arbeidsliv.

OU-samordningen

OU-samordningen er registrert som en egen juridisk enhet, og administreres av Fellesordningen for AFP.

Organisasjonsnummeret til ordningen er 926 938 266.