Til hovedinnhold

Premiekalkulator

Hvordan fungerer premiekalkulatoren?

Premiekalkulatoren beregner hvor mye premie du skal betale for den enkelte ansatte. 

Det skal kun betales premie for lønn mellom 1 og 7,1 G. Dette gjør at den kvartalsvise størrelsen på AFP-premien kan variere.

Du kan lese mer om premie og premiemodellen til Fellesordningen for AFP her.

NB! For 2022 endres premiesatsen til 2,6%, men for faktura som sendes ut i januar 2022, som vedrører 4. kvartal 2021, er premiesatsen 2,5%.