Til hovedinnhold
Premiemodell
Premie for Privat AFP faktureres i prosent av den enkelte ansattes lønnsutbetaling mellom 1 og 7,1G (G er grunnbeløpet i folketrygden ). Bedriften betaler premie for arbeidstakere fra og med kalenderåret de fyller 13 år, til og med kalenderåret de fyller 61 år. Premiesatsen fastsettes årlig av Fellesordningens styre.
Innberettet lønn

For å beregne AFP-premien bedriften skal betale, benytter Fellesordningen seg av lønnsdataene arbeidsgiver innberetter gjennom A-ordningen til Skatteetaten. 

Det beregnes ikke premie for ansatte som i løpet av et kalenderår har tjent mindre enn 1G. Bedriftens plikt til å betale premie for den ansatte vedvarer til året den ansatte fyller 62 år, eller en eventuell sluttdato. Aa-registeret benyttes som grunnlag for start- og sluttdato i ansettelsesforhold. 

Fakturering

Forfallstidspunkt for faktura for AFP-premie fra Fellesordningen vil normalt være: 

  • 31. mai (1. kvartal)
  • 31. august (2. kvartal)
  • 30. november (3. kvartal)
  • 28. februar (4. kvartal)

Faktura sendes ut ca. en måned før forfallstidspunktet. Dette innebærer at faktura for 4. kvartal vil bli sendt ut i siste del av januar etterfølgende år.

Premiesats

Premiesats for 2024 er 2,7%.

Bruk vår premiekalkulator for å få oversikt over hvor mye AFP-premien vil være for den enkelte ansatte ved å bruke vår premiekalkulator.

Gå til premiekalkulator

Premiemodell Sliterordningen og OU-samordningen

Sliterordningen og OU-samordningen har en annen premiemodell enn AFP-ordningen. Les mer om premiemodellene for disse her: 

Premiemodell Sliterordningen

Premiemodell OU-samordningen