Til hovedinnhold

OU-samordningen tok 1. januar 2021 over ansvaret for innkreving av OU-premie fra Sluttvederlagsordningen. Omleggingen av innkreving av premie har dessverre tatt lenger tid enn først antatt. Dette innebærer at OU-samordningen nå sender ut faktura for 1., 2. og 3. kvartal 2021.

Fakturaene blir sendt ut separat per kvartal og vil ha egne KID-nummer. Beløpet på fakturaene kan variere noe, ettersom dette utregnes på bakgrunn av antall ansatte og deres arbeidstid innenfor det enkelte kvartal.

Av praktiske årsaker vil fakturaene bli sendt ut med noen dagers mellomrom.

Premiemodellen er uendret fra da Sluttvederlagsordningen sto for innkreving av OU-premie.

Du kan lese mer om OU-premie her: afp.no/bedrift//premie-og-faktura/ou-samordningen