Til hovedinnhold
Fellesordningens arbeidsoppgaver og formål

Fellesordningen for AFP er en tariffestet ordning som administrer AFP-ordningen i privat sektor. Fellesordningen for AFP krever inn premier fra bedriftene som er tilsluttet ordningen, og saksbehandler søknader om AFP fra arbeidstakere.

Foruten å administrere AFP-ordningen i privat sektor, administrerer Fellesordningen Sliterordningen og OU-samordningen. I tillegg saksbehandler Fellesordningen søknader om slitertillegg for Spekters sliterordning- SO Spekter. 

Administrasjonen

Fellesordningen for AFP holder til på Lysaker i Bærum. Det arbeider 40 ansatte i ordningen.

Fellesordningens styre

Fellesordningen er eid av partene i arbeidslivet, og styret er Fellesordningens øverste beslutningsmyndighet. Les mer om partene, deltakere og styret i uttrekksboksene under.