Til hovedinnhold
Trepartssamarbeid

AFP-ordningen bygger på et trepartssamarbeid mellom arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og staten. Staten dekker 1/3 av utgiftene til AFP, mens bedriftene dekker 2/3. AFP er enkelt sagt arbeidslivets pensjonsordning for de som står i arbeid til de har fylt 62 år eller lenger. Arbeidstakere som trer ut av arbeidslivet før fylte 62 år, vil derfor ikke kunne få AFP.

Kvalifikasjonssystem

Ordningen bygger på et kvalifikasjonssystem. Det vil si at du må oppfylle et sett med vilkår for å få rett til ytelsen på tidspunktet du søker om uttak fra. Blant annet må du være ansatt og arbeide i en bedrift som har en tariffavtale der AFP inngår. Legg merke til at vilkårene i hovedsak knytter seg til din 62-årsdag, og til de siste tre årene før uttaksdato. Du kan lese om vilkårene her.

Har din bedrift AFP?

Er du usikker på om din bedrift har tariffavtale med AFP-bilag kan du ta kontakt med din arbeidsgiver eller din lokale tillitsvalgte.

Fakta om privat AFP

  • Tariffbasert og kollektiv ordning
  • Fleksibelt uttakstidspunkt fra 62 år, og varer livet ut
  • Tas ut sammen med folketrygden
  • Kan kombineres med arbeidsinntekt uten avkorting

 

Vedtekter

Vilkårene for AFP og saksbehandlingen av søknader er hjemlet av Fellesordningens vedtekter.