Til hovedinnhold
Vilkår ved uttak

AFP i privat sektor er en kvalifiseringsordning. Dette innebærer at vilkårene må være oppfylt på det tidspunkt du ønsker å starte uttak av AFP. Vilkårene knytter seg til to tidspunkter; 62-årsdagen din og datoen du vil ta ut AFP fra (uttakstidspunktet). Disse tidspunktene er ofte ikke sammenfallende.

Alle vilkårene må være oppfylt for at du kan motta AFP.

62-årsdagen

Vilkårene knyttet til 62-årsdagen er absolutte, og kan ikke oppfylles etter fylte 62. Fyller du ikke disse vilkårene på 62-årsdagen din, kvalifiserer du ikke til AFP.

Uttakstidspunktet

Det er en helt grunnleggende forutsetning at du er omfattet av AFP-ordningen på det tidspunkt du ønsker å ta ut AFP, du må jobbe i en bedrift som er tilsluttet ordningen. Dersom vilkårene knyttet til uttakstidspunktet ikke er oppfylt den dato du ønsker å ta ut AFP, vil du i mange tilfeller kunne oppfylle dem ved å utsette AFP-uttaket. Forutsetningen er at du jobber i en bedrift tilsluttet AFP-ordningen.

Vilkår for AFP

Selv om du jobber i en bedrift med tariffavtale med AFP-bilag må visse krav til arbeidsforholdet være oppfylt for at du kan få AFP. Det er derfor ikke garantert at du vil kvalifisere til AFP, selv om du jobber i en bedrift som er tilsluttet ordningen.

Vedtekter

Fellesordningen for AFP vurderer søknader om AFP ut fra vilkårene for AFP. Vilkårene er beskrevet i vedtektene.

Fellesordningens vedtekter