Til hovedinnhold
Øvrige inntekter og ansiennitet

I AFP-regelverket stilles det krav til at du ikke har hatt øvrige inntekter som overstiger din pensjonsgivende inntekt fra tilsluttet bedrift i mer enn to av inntektsårene i ansiennitetsperioden.

Under ser du en oversikt over hvilke ytelser som anses som en del av din pensjonsgivende inntekt fra tilsluttet bedrift, hva som anses som øvrige inntekter, og hvilke ytelser som det ses bort fra i vurderingen.

Regler om øvrige inntekter

En detaljert redegjørelse for hva som legges i "øvrige inntekter"-begrepet kan du lese ved å trykke på lenken under.

Regler om inntekter, utbytte, overskudd mv.