Til hovedinnhold
Hovedregel

Ansiennitetsperioden er de siste ni årene før du fyller 62 år.

For å kunne få AFP, må du i 7 av de siste 9 år før du fyller 62 år være i arbeid i én (eller flere) AFP-bedrift(er). Arbeidsforholdet må være ditt hovedarbeidsforhold, og du må ha en stillingsandel på minst 20 prosent. Din pensjonsgivende inntekt (lønn mv.) fra bedriften må i tillegg være høyere enn dine øvrige inntekter.

For at du skal kunne få ansiennitet for en periode, må bedriften(e) du er ansatt i være tilsluttet AFP-ordningen i samme periode.

Viktig å merke seg

Fra du fyller 53 år (når ansiennitets-perioden starter), bør du være oppmerksom dersom det skjer endringer i ansettelsesforholdet ditt. I verste fall kan retten til AFP bortfalle på bakgrunn av slike endringer. Det er derfor viktig å være klar over at hendelser, som for eksempel jobbskifte sent i karrieren, kan påvirke din rett til å få AFP.

Dersom du planlegger å ta ut AFP, er det viktig at du gjør deg kjent med vilkårene.