Bedriftsider

På disse sidene har vi samlet informasjon som er viktig for bedrifter tilsluttet Fellesordningen. For å gi best mulig service og sikre korrekt saksbehandling er vi avhengig av oppdatert informasjon fra deg som er arbeidsgiver. Spesielt viktig er det at ansattes stilling rapporteres riktig til Aa-registeret og at ansattes lønn rapporteres riktig til Skattedirektoratet.
Ta kontakt dersom dere ønsker foredrag eller kurs om AFP. Vi kommer gjerne på besøk til din bedrift.

Dersom bedriften din har ny adresse må vi få beskjed om det. Vi trenger både fakturaadresse og personaladresse fordi vedleggene til fakturaen sendes separat til lønns- og/eller personalavdelingen. Det enkleste er å sende en e-post med denne informasjonen til faktura@afpslv.no.

Bedrift