Til hovedinnhold
Sliterordningen

LO/YS og NHO avtalte i lønnsoppgjøret 2018 at det skulle etableres en sliterordning som skal utbetale en ekstra ytelse (slitertillegg) til de som starter uttak av AFP ved 62, 63 eller 64 år uten arbeidsinntekt ved siden av. En tilsvarende ordning er etablert innenfor Spekters tariffområder.

Foretakets tilslutning

Foretaket er tilsluttet Sliterordningen gjennom tariffavtalen. I all hovedsak er tilslutningen videreført for de foretak som var omfattet av Sluttvederlagsavtalen.

Det er et vilkår for å få slitertillegget at søker har fått innvilget AFP i privat sektor. Det er derfor et vilkår for å være tilsluttet Sliterordningen at bedriften også er tilsluttet Fellesordningen for AFP.

Premiemodell

Premiemodellen baserer seg på opplysninger bedriften har sendt til Aa-registeret. Premien beregnes på bakgrunn av arbeidstakernes ukentlige arbeidstid, og tilsvarer premiesatsen som var i Sluttvederlagsordningen. Det skal betales arbeidsgiveravgift av premien. 

Vi gjør oppmerksom på at premieplikten til Sliterordningen har opphørt den 31.12.2023. Virksomheter som meldes inn fra et senere tidspunkt enn denne dato er derfor ikke premiepliktige. Premiefakturering kan likevel forekomme i etterkant ved evt. korrigering av relevante opplysninger for perioder før premiepliktens opphør.

Arbeidstid per uke

Premiesatser per mnd
(13 – 67 år)

0 - 19 timer

Kr 12

20 - 29 timer

Kr 16

Mer enn 30 timer

Kr 20

 

 

Premieplikt

Bedriftenes premieplikt til Sliterordningen følger av bedriftenes tariffavtale. Du kan lese mer om hva tariffavtale med sliterbilaget innebærer ved å lese om regelverket.

Det gjøres oppmerksom på at premieplikten opphørte 31.12.2023.

Les mer om regelverket

Informasjonsbrosjyre

Ønsker du å informere ansatte om Sliterordningen? Denne brosjyren tar for seg de vanligste spørsmålene rundt sliterordningen og slitertillegg.

Brosjyre om slitertillegg