Til hovedinnhold
Slitertillegg

LO/YS og NHO avtalte i lønnsoppgjøret 2018 at det skulle etableres en sliterordning (Sliterordningen) som skal utbetale en ekstra ytelse (slitertillegg) til de som starter uttak av AFP ved 62, 63 eller 64 år uten arbeidsinntekt ved siden av.

En tilsvarende ordning (SO Spekter) er etablert innenfor Spekters tariffområder.

Fellesordningen for AFP er satt til å administrere behandling av søknader om slitertillegg fra både Sliterordningen og SO Spekter. Videre står Fellesordningen for innkreving av premie for Sliterordningen.

Sliterordningen

Sliterordningen er registrert som en egen juridisk enhet, og administreres av Fellesordningen for AFP.

Organisasjonsnummeret til ordningen er 922 839 395.