Til hovedinnhold
Utestasjonerte arbeidstakere

Tidligere kunne du som regel ikke opparbeide deg ansiennitet i Fellesordningen for AFP dersom du var utestasjonert. Dette ble endret i januar 2012, og du har nå mulighet til å bygge ansiennitet mens du er utestasjonert. Etter de nye reglene kan du som er tilknyttet utenlandsk enhet, etter nærmere angitte vilkår, anses for å ha vært omfattet av Fellesordningen også i utestasjoneringsperioden.

Dette gjelder kun dersom det norske foretaket har fått godkjent søknad av Fellesordningen om at alle utestasjonerte arbeidstakere i foretaket skal være omfattet. Endringene gjelder bare for søknader med uttakstidspunkt for AFP fra og med 1. januar 2012.

Ta kontakt med din bedrift dersom du er usikker på om bedriften din har fått innvilget slik søknad.

Ansiennitet

For å bygge ansiennitet i perioden du er utestasjonert må du som arbeidstaker ha arbeidet minst 12 måneder sammenhengende i tilsluttet bedrift før utestasjoneringen begynner, og minst 3 måneder umiddelbart etter at utestasjoneringen avsluttes. Hvis du ikke fyller dette vilkåret, vil du ikke ta med deg ansiennitet for perioden du var utestasjonert. Du kan lese mer om ansiennitetsvilkåret her.

Egne regler for maritime arbeidstakere

For arbeidstakere om bord skip og flyttbare innretninger er det utarbeidet et sett med egne regler. 

Les mer om regler for maritime arbeidstakere