Til hovedinnhold
Innbetalt premie

Fellesordningen for AFP finansieres av tilsluttede bedrifters premieinnbetaling og avkastning av forvaltede midler. De midler som er innbetalt fra bedriftene og som ennå ikke er utbetalt, forvaltes av Fellesordningen i AFP-fondet.

Sikkerhet for fremtiden

AFP kan innvilges søkere fra og med året de fyller 62 år og er et livsvarig påslag til alderspensjon fra folketrygden. Pensjonsfondet skal, sammen med arbeidsgivernes erkjente plikt til fortsatt premiebetaling etter avtalens eventuelle opphør, gi tilstrekkelig sikkerhet for dekning av arbeidsgivernes forventede fremtidige forpliktelser.

AFP-fondet forvaltes i tråd med en vedtatt kapitalforvaltningsstrategi som har en langsiktig investeringshorisont.

Utvikling og avkastning

Ved utgangen av 2020 utgjorde markedsverdien til AFP-fondet 49,1 milliarder kroner. For 8 årsperioden 2013- 2020 har den gjennomsnittelige årlige avkastningen vært 8,7 prosent, noe som er 1,3 prosentpoeng bedre enn refereanseindeksen i tilsvarende periode.

SO-fondet

Fellesordningen administrerer også Sliterordningens fond (SO-fondet)